Tidak Dapat Mengendalikan Marah, Tidak Dapat Dibilang Ia Dewasa

Orang Lebih Membutuhkan Sebuah Pembuktian Daripada Hanya Ucapan

Tidak tahu ia mempunyai umur berapa. Tidak tahu ia mempunyai pandangan sedewasa apapun. Sebijak apapun, tetapi bila ia tidak dapat mengendalikan marah, hingga itu tidak dapat dibilang ia berusia. Bisa jadi lebih persisnya, tidak seluruhnya berusia. Sebab orang yang telah berusia itu merupakan tidak hanya ia mempunyai pandangan yang jauh kedepan, bijaksana dalam berasumsi serta berperan. Pula ia wajib dapat mengendalikan marah, serta mengendalikan diri. Seperti itu terkini dibilang ia berusia. Tetapi bila sebagian nilai itu tidak terkabul, hingga belum dapat dibilang ia seluruhnya berusia.

Tidak Dapat Mengendalikan Marah, Tidak Dapat Dibilang Ia Dewasa

Orang yang berusia, merupakan orang yang dapat mengendalikan emosinya. Mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. itu lah terkini dibilang berusia. Sebab banyak pula orang yang telah penuhi sebagian nilai, semacam mempunyai pandangan yang jauh kedepan. Serta pula mempunyai tindakan serta metode berasumsi yang bijak. Tetapi ia tidak mempunyai pengawasan diri serta pengawasan marah yang bagus. Gampang dibakar, dalam arti gampang marah. Gampang meledak. Gampang mengatakan agresif dikala marah. Itu tidak dapat dibilang ia berusia.

Ataupun ia yang tidak dapat menahan hawa nafsunya. Ia juga tidak dapat dibilang berusia. Sebab banyak sekali banyak orang berarti, banyak orang yang mempengaruhi. Terdapat yang motivator. Terdapat yang ia ialah guru besar ataupun pakar agama. Tetapi ia tidak mempunyai pengawasan marah yang bagus, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Hingga ia tidak dapat dibilang berusia. Banyak dari mereka justru melaksanakan pelecehan intim dengan menggunakan kedudukan ataupun benefit yang ia punya. Serta itu merupakan aksi yang jauh dari tutur berusia.

Jadi janganlah berterus terang diri berusia serta betul, bila kamu sedang melengahkan sebagian nilai berarti dari jadi berusia. Sebab memanglah bukanlah gampang jadi orang berusia. bukanlah gampang jadi seorang buat berasumsi jauh kedepan serta berperan berusia. Serta orang berusia tidak hendak berterus terang dirinya berusia. Ataupun memohon orang jadi berusia. Kematangan seorang hendak diakui oleh orang lain. Bukan dari diri sendiri yang berkata dirinya berusia.